Rättsområden

Rättsskydd & rättshjälp

När en tvist har uppstått kan i vissa fall ekonomisk hjälp för ombuds- och rättegångskostnader erhållas via rättsskyddsförsäkringen eller via rättshjälp.

Rättskydd ingår vanligtvis i hem- eller företagsförsäkringen. Saknas rättsskydd kan i vissa fall rättshjälp beviljas.

Vi hjälper Dig att ansöka om rättsskydd och rättshjälp.

 

Familjerätt
Företagsjuridik
Tvister
Brottmål
Rättsskydd & rättshjälp
Rättsområden:
Familjerätt
Företagsjuridik
Tvister
Brottmål
Rättsskydd & rättshjälp
Ystad:
Hamngatan 12 A, 271 43 Ystad
Tel: 0411 - 186 80
Fax: 0411 - 727 00
Email: info@milberg.se
Stockholm:
Hagaringen 13, 178 31 Ekerö
Mobil: +46 707 144 660
Email: info@milberg.se