Kontaktuppgifter:
Kontaktformulär:
Namn:

Epost:

Tel:

Meddelande:

Svara rätt på följande frÅga
för att kunna skicka:
8 Minus 4 =

Ystad:
Hamngatan 12 A, 271 43 Ystad
Tel: 0411 - 186 80, 0707-144 660 fax 0411- 727 00
Email: info@milberg.se


Stockholm:
Hagaringen 13, 178 31 Ekerö
Tel: +46 707 144 660
Email: info@milberg.se

 

 


Rättsområden:
Familjerätt
Företagsjuridik
Tvister
Brottmål
Rättsskydd & rättshjälp
Ystad:
Hamngatan 12 A, 271 43 Ystad
Tel: 0411 - 186 80
Fax: 0411 - 727 00
Email: info@milberg.se
Stockholm:
Hagaringen 13, 178 31 Ekerö
Mobil: +46 707 144 660
Email: info@milberg.se