FAMILJERÄTT FÖRETAGSJURIDIK TVISTER

Välkommen till Advokat Lars Milberg AB!

Advokat Lars Milberg AB är en advokatbyrå som arbetar med såväl familjerätt som företagsjuridik och tvister.

Vi erbjuder rådgivning och biträder klienter i angelägenheter som t.ex. bodelning, äktenskapsskillnad, äktenskapsförord, samboavtal, gåvoavtal, vårdnad och umgänge om barn, arvsrätt, boutredning, testamente, fel i fastighet, hästjuridik, avtalsskrivning för företaget samt värdepappersrätt. Vi biträder även vid tvister i domstol eller inför skiljenämnd. Advokaten Lars Milberg är även av Stockholms Handelskammare licensierad medlare.

Advokatbyrån åtar sig även uppdrag som särskild företrädare för barn samt uppdrag som målsägandebiträde och god man. 

Välkommen att boka tid för ett möte!

Rättsområden:
Familjerätt
Företagsjuridik
Tvister
Brottmål
Rättsskydd & rättshjälp
Ystad:
Hamngatan 12 A, 271 43 Ystad
Tel: 0411 - 186 80
Fax: 0411 - 727 00
Email: info@milberg.se
Stockholm:
Hagaringen 13, 178 31 Ekerö
Mobil: +46 707 144 660
Email: info@milberg.se